ADDRESS

Za Hládkovem 676/20
Praha 6

Salus je poradenským centrem Psychosomatické kliniky, které se zabývá především prevencí psychosomatických onemocnění, rozvojem sebeúzdravných procesů organizmu, posílením a udržením zdraví. Tým terapeutů (kontakty viz níže), se kterými takto externě spolupracujeme, zde nabízí psychosomaticky zaměřenou terapii a poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny i skupiny.