Co nabízíme

Stává se, že v situacích zvýšené či chronické zátěže prožíváme stres, nepohodu, napětí, často i somatické příznaky jako bolesti, nevolnosti, nespavost a podobně. Často se nám v těchto situacích komplikují sociální vztahy.

Lze jít cestou léčby symptomu nebo cestou podpory vlastních kapacit a  sebeúzdravných sil. Hledáme cesty k porozumění psychologickým souvislostem a k emočnímu vyrovnání se se situací. Hledáme co lze změnit, co je třeba přijmout.

Pracujeme formou individuální, skupinové, partnerské, rodinné terapie, využíváme možnosti práce s tělem a neverbálních terapií.

Cílem je seberozvoj, posílení či objevení nových způsobů a kapacit pro spokojené a naplněné bytí, nalezení dalších zdrojů.