Skupinové programy

Seberozvojová skupina pro zájemce 18 – 27 let

Skupinová setkání nabízí otevřené prostředí, ve kterém společně těžíme z přirozené potřeby vztahování se nejen k sobě samým, ale také k druhým. Takový prostor účastníkům často poskytne pohled z nového úhlu, otevřenost, empatii, upřímnost, rozvoj socializačních dovedností a mnoho dalšího. Zde se můžete bezpečně setkat s problematikou, která Vás v životě zatěžuje. Společně se tak můžeme pokusit situaci porozumět a zorientovat se v ní.
Skupina je koncipována jako verbální terapeutická a bude sestávat z maximálně devíti účastníků ve věku 18 – 27 let. Tématicky je formát jednotlivých setkání volný a nedirektivní. Skupina je otevřená všem tématům, která její účastníci přináší a chtějí sdílet s ostatními. Terapeutky pomáhají utvářet specifické bezpečné prostředí, díky kterému mohou členové skupiny zakoušet velkou škálu pocitů týkajících se jak svého života mimo skupinu, tak dění ve skupině a nově a jinak tyto pocity v rámci intereakce s ostatními členy i v rámci svého vnitřního prožívání reflektovat.

Tento program je vhodný zejména pro ty, kteří se setkávají s níže uvedenými obtížemi:

  • Nacházíte se ve složité životní situaci
  • Příliš dlouho Vás zatěžuje určitý specifický problém, se kterým si nevíte rady
  • Cítíte se často osamělí
  • Rádi byste posílili své sebevědomí
  • Zažíváte úzkostné stavy

Skupina nyní nabírá nové zájemce.

Potkáváme se každý pátek od 13:00 do 14:30. Paušální platba za měsíc je 1000 Kč.

Vedoucí terapeutky:

Kristýna Hejlová absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik PCA (Person-centered approach/therapy). V poradenském centru působí v rámci svého výcviku také jako terapeut pod supervizí a nabízí individuální konzultace.

Kontakt: 730 141 986, hejlova@psychosomatika.cz

Lenka Kejíková absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychodynamické psychoterapii, v poradenském centru působí v rámci svého výcviku také jako terapeut pod supervizí a nabízí individuální konzultace.
Kontakt: 721 624 388, kejikova@psychosomatika.cz

Skupina je dlouhodobá a otevřená (v průběhu mohou účastníci odcházet, zároveň mohou přicházet noví zájemci). To má samozřejmě svá pravidla, která si sdělíme během úvodní konzultace, která předchází nástupu do skupiny.

Dlouhodobá terapeutická skupina s BcA. et Bc. Ing. Radkou Joskovou

Ve skupině, kde časem roste vzájemná důvěra a bezpečí, se můžeme lépe podívat na vlastní strachy, pocity úzkosti a viny, hněv i obavy prožívané ve vztazích, pochyby o sobě. Chcete více porozumět sami sobě i druhým? Vyrovnat se se svými potížemi? Ve skupině je prostor začít vnímat svá trápení jinak, prozkoumat jejich kořeny i důsledky a dobrat se nového náhledu a změny.

Skupina začne v lednu roku 2024 a bude probíhat  každou středu od 17:45 do 19:15 hod.
Paušální platba měsíčně 1700 Kč.

Pro podrobné informace  kontaktujte skupinovou terapeutku
BcA. et Bc. Ing. Radku Joskovou na telefonním čísle  777 11 40 93,
nebo napište e-mail: radka.joskova@gmail.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *